Uputstvo original (engl)...
Uputstvo srpski...
Nacin povezivanja
Kontroler punjenja LS 1024
Pogled sa strane prikljucaka
10A
Naslovna